برچسب گذاری توسط: اداره ثبت شرکت ها

0

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت ثبت هر یک از انواع اشخاص حقوقی نزد اداره ثبت شرکتها مستلزم ارائه مدارک و ثبت اطلاعات مخصوص به خود بوده که پس از ارائه، در سوابق آن درج و نگهداری...

0

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت در تهران هر چند از دیدگاه برخی از افرادثبت شرکت در تهران برای اعتبار و ارزش بهتر است و می تواند آینده بهتری برای شرکت به دنبال داشته باشد ولی حقیقت این...

0

ثبت شرکت بصورت فوری

ثبت شرکت بصورت فوری پس از اینکه افراد حقیقی و حقوقی با جمع بندی و اتخاذ تصمیم نهایی ثبت شرکت را برای توسعه و پیشرفت حوزه کاری خود در نظر می گیرند خیلی زود...

0

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک ایران

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک ایران سازمان ثبت اسناد و املاک ایران یک سازمان تماماً دولتی زیر نظر قوه قضائیه می باشد. این سازمان از دو معاونت اصلی تشکیل شده و گاهاً به...

0

چرا شرکتها را باید ثبت کرد ؟

چرا شرکتها را باید ثبت کرد ؟ وظیفه ثبت شرکتها در ایران به عهده سازمان ثبت شرکت ها می باشد. برای این منظور باید تقاضای ثبت شرکت  از طرف متقاضیان و ثبت شرکت به...

0

مراجع ثبت شرکت در ایران

مراجع ثبت شرکت در ایران گردهمایی و قرارداد  و توافق برای ثبت یک شرکت و انجام برخی از فعالیت های اقتصادی به تنهایی نمی تواند اعتبار و شخصیت حقوقی برای شما ایجاد کند . ...