برچسب گذاری توسط: سرمایه گذاری در اسپانیا

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا جبران خسارت های صاحب خانه و خاتمه دادن به مدت اجاره اخیرا قانونی در اسپانیا مصوب شده که به صاحب خانه اجازه می دهد مدت قرار داد را...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا تعمیرات و بیمه وظیفه نگهداری و تعمیرات ملک در زمان استفاده بر عهده مستاجر می باشد. صاحب خانه می تواند در صورت نیاز خودش برای تعمیرات با سپردن...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا شرایط اجاره بنگاه ها و شرکت های معاملات املاک از طرف صاحبخانه کاملا مختار به مذاکره با مستاجر بوده و می توانند نتیجه را به اطلاع صاحب خانه...

0

اخذ اقامت اسپانیا

اخذ اقامت اسپانیا: ساحل آفتاب قصد دارد  شما را با راههای اخذ اقامت کشور اسپانیا از طریق سرمایه گذاری در اسپانیا اشنا کند ،از آنجائیکه اسپانیا عضو اتحادیه اروپاست اخذ اقامت اسپانیا به معنی کلید ورود به سایر...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا پرداخت اجاره بها برای میزان پیش پرداخت و هزینه اجاره طرفین باید با هم به توافق برسند واگر هیچ توافی در بین نباشد صاحبخانه است که میزان اجاره...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا دیگر تکنیک های تامین مالی املاک و مستغلات ایا از اوراق بهادار ، ضمانت های فروش و اوراق ملکی  و سایر اسناد اعتباری دیگر هم می توان برای...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا امور مالی املاک و مستغلات   وام های مطمئنی که به املاک و مستغلات تعلق می گیرد معمولا موسسات مالی و بانک ها بسته به میزان سرمایه و...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا سلسه مراتب تکمیل قرارداد برای عقد قرارداد املاک و مستغلات چه مدارک و تدارکاتی نیاز است؟ چگونه تغییر نام مالک صورت می گیرد و اینکه الزماتی که باید در قرار...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا فروش املاک و مستغلات توسعه دهندگان ساخت و ساز در اسپانیا مسئول هرگونه اتفاقاتی هستند که در هنگان ساخت زمین  ممکن است برای ساختمان اتفاق بیافتد. این شرکت...

0

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا

شرایط قانونی سرمایه گذاری در اسپانیا فروش املاک و مستغلات ضمانت هایی که بر عهده فروشنده می باشد اسناد اصلی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک اسپانیا در مورد زمین موارد مربوط ...