برچسب گذاری توسط: سهامی خاص

0

نکته هایی در خصوص شرکت سهامی خاص

نکته هایی در خصوص شرکت سهامی خاص بیشترین قالب ثبتی شرکت ها که در اداره ثبت هر ساله به ثبت می رسد و متقاضیان بیشتری برای ثبت این نوع شرکت درخواست می دهند شرکت...

0

دلیل محبوبیت شرکت های سهامی خاص

دلیل محبوبیت شرکت های سهامی خاص   شرکت های سهامی خاص  محبوب ترین شرکت در ایران هستند و اغلب افرادی که به دنبال ثبت شرکت  هستند به این نوع قالب شرکت توجه ویژه  و...

0

چگونگی افزایش سرمایه شرکت های سهامی

چگونگی افزایش سرمایه شرکت های سهامی در قانون تجارت ایران دو نوع شرکت سهامی دیده شده است . شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. این دو شرکت هر چند هر دو جزو شرکت...

0

چرا باید شرکت سهامی خاص ثبت کرد ؟

چرا باید شرکت سهامی خاص ثبت کرد ؟ بسیاری از علاقمندان ثبت شرکت و پیدا کردن شخصیت حقوقی همواره در نوع انتخاب قالب برای شرکت خود مردد بوده و نمی دانند کدام نوع شرکت...

0

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام گاهی به دلیل رشد شرکت های سهامی خاص و یا به دلیل نیاز برای افزایش سرمایه شرکت برای انجام هرگونه تعهداتی و یا بنا بر صلاح و...

0

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام گاهی به دلیل رشد شرکت های سهامی خاص و یا به دلیل نیاز برای افزایش سرمایه شرکت برای انجام هرگونه تعهداتی و یا بنا بر صلاح و...