برچسب گذاری توسط: سهامی عام

0

نکاتی در خصوص شرکت سهامی عام

نکاتی در خصوص شرکت سهامی عام   از روزگاران قدیم مردم به منظور انجام کار هایی که به سرمایه زیاد و یا تخصص های متنوع نیاز داشت اقدام به انجام کار به صورت مشارکتی...

0

نکاتی در خصوص شرکت سهامی عام

نکاتی در خصوص شرکت سهامی عام   از روزگاران قدیم مردم به منظور انجام کار هایی که به سرمایه زیاد و یا تخصص های متنوع نیاز داشت اقدام به انجام کار به صورت مشارکتی...

0

اعلامیه پذیره نویسی

اعلامیه پذیره نویسی   شرکت های سهامی عام باید قسمتی از سرمایه خود را به مردم بفروشند و بیشتر سهام شرکت باید به مردم واگذار شود .  وقتی مردم برای تامین این سرمایه اقدام...

0

چگونگی افزایش سرمایه شرکت های سهامی

چگونگی افزایش سرمایه شرکت های سهامی در قانون تجارت ایران دو نوع شرکت سهامی دیده شده است . شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. این دو شرکت هر چند هر دو جزو شرکت...

0

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام گاهی به دلیل رشد شرکت های سهامی خاص و یا به دلیل نیاز برای افزایش سرمایه شرکت برای انجام هرگونه تعهداتی و یا بنا بر صلاح و...

0

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام گاهی به دلیل رشد شرکت های سهامی خاص و یا به دلیل نیاز برای افزایش سرمایه شرکت برای انجام هرگونه تعهداتی و یا بنا بر صلاح و...

0

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام كلیات ثبت شرکت سهامی عام برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است اینگونه شركتها سرمایه های اندك قالب سهام عمومی مردم واگذار می...