برچسب گذاری توسط: شرکت تضامنی

0

نکته هایی درباره شرکت های تضامنی

نکته هایی درباره شرکت های تضامنی   یکی از انواع شرکت های تجاری که در بین شرکت های ثبت شده چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران دارای  اعتبار بسیار بالایی...

0

حسن ثبت شرکت مختلط سهامی

حسن ثبت شرکت مختلط سهامی   شرکت های مختلط سهامی از انواع شرکت های تعریف شده تجاری در قانون تجارت ایران می باشند که متشکل از شرکت های تضامنی و  سهامی بوده و در...

0

آیا با شرکت‌های مختلط سهامی آشنا هستید؟

آیا با شرکت‌های مختلط سهامی آشنا هستید؟ به بیان ساده: شرکت مختلط سهامی ترکیبی از دو شرکت تضامنی و شرکت سهامی است؛ که بین تعدادی شریک سهامی و تعدادی شریک ضامنی تشکیل می‌شود. بر...