برچسب گذاری توسط: شرکت ویونا

0

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام كلیات ثبت شرکت سهامی عام برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است اینگونه شركتها سرمایه های اندك قالب سهام عمومی مردم واگذار می...

0

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص خصوصیات شرکت سهامی خاص سرمایه شرکت هنگام تاسیس نباید كمتر از 1/000/000 ریال باشد و نیز شركای شرکت نباید كمتر از 3 نفر باشند. سهام شرکت قابل معامله بازار بورس...

0

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص نكاتی مهم برای شكل گیری شرکت سهامی خاص: اساسنامه شرکت كه باید امضای كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تادیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از 35% كل...

0

ثبت شرکت با مسئوليت محدود

ثبت شرکت با مسئوليت محدود شرکت بامسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هرکدام از شرکاء فقط به اندازه...

0

منظور از ثبت شرکت چیست ؟

منظور از ثبت شرکت چیست ؟ ثبت شرکت فرایندی است که طی ان اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل...

0

منظور از ثبت شرکت چیست ؟

منظور از ثبت شرکت چیست ؟ ثبت شرکت فرایندی است که طی ان اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل...