برچسب گذاری توسط: موسسه غیر تجاری

0

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه   فرهنگ کمک و یاری دادن به مظلومان و محرومان و کسانی که توانایی لازم را برای داشتن یک زندگی معمول را ندارند همیشه مورد پسند بوده و همواره توسط بزرگان...

0

ثبت موسسه خیریه

ثبت موسسه خیریه   فرهنگ کمک و یاری دادن به مظلومان و محرومان و کسانی که توانایی لازم را برای داشتن یک زندگی معمول را ندارند همیشه مورد پسند بوده و همواره توسط بزرگان...

0

راه های ثبت شرکت

راه های ثبت شرکت   ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری به عنوان برگ برنده افراد موفق در حوزه اقتصادی و تجاری جامعه نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط دنیا می باشد...

0

مدارک لازم برای ثبت شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت   به دنبال دیدگاه های تجاری و اقتصادی بزرگ و با هدف بسیاری از افراد صاحب دانش و تخصص ثبت یک شرکت تجاری و یا موسسه غیر تجاری می...

0

چرا موسسه غیر تجاری ثبت کنیم ؟

چرا موسسه غیر تجاری ثبت کنیم ؟   به غیر از 7 شرکت تجاری که در قانون تجارت ایران نام برده شده است و به منظور فعالیت های اقتصادی و تجاری به ثبت می...

0

ثبت موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی

ثبت موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی   موسسات غیر تجاری که با اهداف غیر تجاری ثبت می شوند و نمی توانند هیچ گونه  اقدامات اقتصادی تجاری داشته باشند خودشان به دو دسته مهم تقسیم...

0

موسسه غیر تجاری انتفاعی چیست ؟

موسسه غیر تجاری انتفاعی چیست ؟   موسسات غیر تجاری بدون در دیدگاه تجاری به ثبت می رسند و حق ورود به دنیای تجاری را ندارند و در صورت انجام دادن هر گونه اقدام تجاری...