برچسب گذاری توسط: کد اقتصادی

0

مراحل ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت به منظور ورود به دنیای افراد حقوقی و ثبت شرکت در ایران متقاضیان  و موسسین ابتدا باید برای حضور در این عرصه موضوعی مناسب را برای فعالیت داشته باشند . موضوع...

0

اقدامات ضروری و الزامی پس از ثبت شرکت

اقدامات ضروری و الزامی پس از ثبت شرکت پس از اینکه متقاضیان ثبت شرکت توانستند شرکت خود را به ثبت برسانند و به یک شخصیت حقوقی مبدل شدند باید اقداماتی را انجام دهند تا...